DUYURU!!!

            Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Mübaşirlik, Elektrik Teknisyenliği ve İcra Katipliği listelerinde başarılı ve yedek olarak bulunan adayların aşağıda yer alan evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak bulundukları mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile (acele posta servisi ile APS olarak) veya şahsen Ardahan Adalet Komisyonu Başkanlığımıza en geç 07/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu tebliğ ve ilan olunur.

            BAŞARILI ve YEDEK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

            1-Diploma (Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alanlarca diplomalarının aslı getirilmesi ile tarafımızca onaylanması veya aslının suretinin noterlerce tasdik ettirilmesi gerekmektedir.)

            2-Bilgisayar sertifikası ya da örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarı ile tamamladığını gösterir belge (Komisyon Başkanlığı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da noterlerce tasdikli örneği, (katipler için)),

            3-2 adet biometrik fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş)

            4-6X9 ebatında biometrik 2 adet fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş)

            5-Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Evli olan bayanların, kızlık soyadı ve evlendikten sonraki soyadları ile ayrı ayrı olarak alması )

            6-Nüfus cüzdan fotokopisi

            7-KPSS sınav sonuç çıktısı

            8-Askerlik durum belgesi aslı veya askerlik şubesinden onaylı örneği

            9-Adli sicil sabıka kaydı (Evli olan bayanların, kızlık soyadı ve evlendikten sonraki soyadları ile ayrı ayrı olarak alması )

            10-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair bildirim için TIKLAYINIZ...

            11-Eş beyanı için TIKLAYINIZ...

            12-Hakkında devam eden soruşturma ve kovuşturma bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan için TIKLAYINIZ...

            13-Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ...

            14-Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan için TIKLAYINIZ...

            15-Tercih Formu için TIKLAYINIZ...

 

Ardahan Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 31.12.2018 ] - Webmaster : Yunus BAŞLI
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.