ARDAHAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

            09.09.2019 tarihinde yapılan sözleşmeli Zabıt Katibi, sözleşmeli İcra Katibi ve sözleşmeli Mübaşirlik sözlü sınavlarında başarılı olarak Komisyonumuzca 04/12/2019 tarihinde yayınlanan nihai başarı listesinde başarılı olarak yer alan adayların aşağıdaki linkte belirtilen istenilen belgeleri ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde komisyonumuz kalemine teslim etmeleri, İl dışında bulunan adayların ise APS ile GÜN BEKLENİLMEKSİZİN belirtilen evrakları postaya vermeleri gerekmektedir, kanuni bir mazereti olmaksızın teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İşbu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR.05/12/2019

İSTENİLEN BELGELER;
1- Diploma aslı veya Noter Onaylı Örneği,
2. Bilgisayar Sertifikası ya da Transkript aslı veya Noter Onaylı Örneği, (Katipler İçin),
3- Aile nüfus kayıt Örneği, 
4- KPSS Sınav sonuç belgesi,
5- 4 adet fotoğraf (Biyometrik),
6-  Adli Sicil kaydı ( Cumhuriyet Savcılığından ıslak imzalı, ayrıca soyisim değişikliğine binaen eski ve yeni soyisimlerini içerir iki tane çıkarılacaktır.)
7- Görev yapmasında sağlığı yönünden  sakınca olmadığına dair beyanını içerir dilekçe. ( Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ )
8- Başka her hangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına ilişkin dilekçe, ( Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ )
9- İlan edilen kadrolardan hangi adliyeye atanmak istediğine ilişkin dilekçe. ( Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ )
10- Mal Bildirim beyanı ( Mal bildirim beyanı örneği için TIKLAYINIZ )

11- Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge veya terhis belgesi ( Erkekler için )

 

 

 

 

Ardahan Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 13.11.2019 ] - Webmaster : Yunus BAŞLI
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.